Стаття

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ:
Мікозо-скрін-це аналіз для виявлення і типування збудників грибкових інфекцій роду
Candida, Malassezia, Sacchromyces і Debaryomyces.
Інфекції, викликані дріжджовими грибами, мають широкий спектр клінічних проявів: від

локального ураження шкіри, слизових оболонок урогенітальної, дихальної систем і шлунково-
кишкового тракту до поліорганного ураження. При певних умовах дріжджові гриби можуть

викликати інфекційно-запальні ураження шкіри і слизових, а також важкі патологічні
стану, аж до летального результату.
Захворювання, що викликаються дріжджовими грибами, діляться на групи поверхневих і інвазивних мікозів.
Поверхневі мікози - це грибкове ураження слизових оболонок, шкіри та її придатків, широко
поширене захворювання, що вражає поверхневі шари епітелію
Інвазивні мікози-стану, при яких гриби виділяють з біосубстратів, стерильних в нормі.
Приблизно в 90 % випадків причиною фунгемій і інвазивних мікозів є гриби роду Candida.
Коректна і своєчасна видова ідентифікація, і кількісна оцінка грибів-важливе завдання для
постановки діагнозу. Залежно від видової приналежності і кількості збудника
лікування хворих з інвазивними мікозами може істотно відрізнятися. Одним з найбільш

перспективних підходів, які можна використовувати для вирішення цього завдання, є молекулярно-
генетичні методи з використанням полімеразної-ланцюгової реакції (ПЛР). В порівнянні з

фенотиповими мікробіологічними методами такий підхід найбільш швидкий (класична
Діагностика займає більше 48 годин), вимагає меншої кількості біологічного матеріалу, що
особливо важливо при діагностиці фунгемії у глибоко недоношених дітей.
МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ:
Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) з детекцією результатів в режимі реального часу;
напівкількісний мультиплексний аналіз.
Набір реагентів призначений для виявлення і типування збудників грибкових інфекцій роду
Candida, Malassezia, Saccharomyces і Debaryomyces: Meyerozyma guilliermondii( C. guilliermondii), Candida
albicans, Pichia kudriavzevii (C.krusei), Saccha-romyces cerevisiae, Candida auris, Candida tropicalis, Clavispora
lusitaniae (C.lusitaniae), Debaryomyces hansenii (C.famata), Candida dubliniensis, Candida glabrata, Candida
parapsilosis, Malassezia spp., Kluyveromyces marxianus (C. kefyr), Malassezia furfur в препаратах, отриманих
з біологічного матеріалу людини
ПОКАЗАННЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ:
Підозра на кандидоз, кандидемію, кандидурію або кандидоносійство; моніторинг динаміки
колонізації дріжджовими грибами нестерильних в нормі локусів пацієнтів, ран, катетерів;
Інфекційний контроль, у т. ч. у пацієнтів груп ризику; дослідження культур дріжджових грибів з метою
видової ідентифікації.
ЯКИЙ БІОМАТЕРІАЛ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ:
Біологічний матеріал людини (кров, мокрота, сеча, кал,мазки / зіскрібки з дихальних шляхів,
шлунково-кишкового і урогенітального тракту і т. д., біоптати), змиви з катетерів і ендотрахеальних
трубок, культури збудників мікозів.